Wij zijn Adrie en Annet Oomen, omdat Anna mijn tweede naam is, noemen veel mensen mij ook Anna. Beiden zijn prima hoor :)                                                                                                                    We zijn in 1987 getrouwd. We hebben 3 kinderen , twee zonen en een dochter.

We hebben in de ruim 25 jaar dat we God nu dienen,  gezien dat Hij werkelijk in staat is om elke situatie om te keren door geloof in Zijn woord.

Het begon bij mij (Annet). Ik ging al verscheidene jaren naar de kerk. Toen onze zoon op zn vierde de diagnose autisme kreeg, was er in het natuurlijke geen antwoord op deze diagnose. We moesten er mee leren leven en vonden een goede school met veel therapieën en  kregen alle hulp die we thuis nodig hadden.

Maar 4 jaar later toen hij 8 jaar was, werd het steeds moeilijker om mee te leven. Zijn gedrag verergerde en het kwam tot het punt dat hij zelfs in de weekenden naar een opvang ging waar ze activiteiten deden met kinderen met autisme en gedragsproblemen. Ondertussen stond het thuis allemaal enorm onder druk. Ons huwelijk, onze financiën, en daarnaast nog het opvoeden van onze twee andere kinderen.

Tot ik op een dag een pas gestarte kerk bezocht, Ze hadden hun diensten in een huiskamer. Ik ging. In die tijd was Adrie niet bekeerd, niemand in mijn hele familie. In die huiskamer dienst sprak de pastor een paar woorden welke levensveranderd waren voor mij. 

Toen ik vertelde van onze zoon's autisme en onze thuissituatie, zei de voorganger het volgende


                                                                           JEZUS KAN DAT GENEZEN

Vanaf die dag besloot ik om Jezus niet alleen als mijn Redder te zien, maar ook als Mijn Geneesheer, mijn Voorzienaar, Bevrijder en al die andere dingen die Hij mogelijk heeft gemaakt voor ons! Jaren geleden had ik Jezus aangenomen als Heer, als Redder. Nooit beseffende dat er zoveel meer was waarvoor Hij aan het kruis is gegaan.

Mijn leven veranderde. Geen dagen meer slijten in depressie, uitzichtloosheid, geen onzekerheid meer over  zijn toekomst. Al die dingen die mijn dagen zwaar maakten werden vervangen door een bovennatuurlijke vrede in mijn hart, rechtsstreeks van de Vader zelf.

Voor deze getuigenis ga naar onderwijs

Zoals eerder aangegeven was ik de enige christen in de familie. Adrie was niet tegen God, maar van zichzelf een hele positieve denker. Maar ondanks dat kon al zijn positieve denken de situatie waarin ons gezin leefde niet veranderen. Dus in zekere zin hoopte hij ook op een wonder.

Dit zou nog 2 jaar duren, tot de dag aanbrak dat het wonder waarvoor ik in geloof stond manifest werd! in die 2 jaar ging ik 1 tot 2 x per week naar genezingsonderwijs en op zondag miste ik ook geen dienst. Het woord van God vulde mijn hart dagelijks, door het te horen op studies en doordat ik zelf de bijbel dagelijks begon te lezen. 

Op een doordeweekse dag stapte onze zoon s 'ochtends in zijn schoolbusje en zoals gewoonlijk zwaaide hij niet of keek zelfs niet op toen ze wegreden. Toen hij 's middags thuis kwam, stapte er een andere , nieuwe volledig genezen zoon uit het busje.. 

Na dit grote wonder gaf Adrie zijn leven aan Jezus, zijn Redder, Bevrijder, Genezer, zijn Rots!

Vanaf die dag begonnen we samen met God te wandelen. Dit hebben we meer dan 20 jaar in een gemeente gedaan. We hebben in bijna elk te bedenken team gediend, altijd vanuit een grote passie voor Jezus, God en hebben het altijd heerlijk gevonden om dit samen met vele anderen uit de gemeente te doen.                                                                                                                                                                                      Gedurende deze jaren hebben we altijd ons huis open gesteld voor  kerk activiteiten. Er zijn 14 jaar  elke week jeugddiensten in ons huis geweest, deze diensten waren altijd heerlijk.  Waar de Geest van God vrij kon bewegen. Er zijn hier zondagsdiensten gehouden, veel studies gegeven, genezingsonderwijs, maandelijkse vrouwen ochtenden, film avonden, vergaderingen, BBQ's, jeugddagen, oefenen met de band en in het begin jeugddagen waar ze samen kookten, muziek maakten en vriendschappen bouwden.                                                                                Hierdoor  hebben we met heel veel dingen te maken gekregen, zowel voor als achter de schermen. 


God was bezig om ons in al deze jaren voor te bereiden in al deze verschillende teams, verschillende mensen, verschillende niveaus. Dit om ons nu staande te houden voor de dingen waarvoor we geroepen zijn!   

We hebben gezien dat God er is in de hoogtepunten en overwinningen   van ons leven, maar Hij was er ook in donkere momenten, de meest ontmoedigende dagen van ons leven. Daar zijn we ook doorheen gegaan, maar wel met Hem!  Hij is daar als de stabiele factor - altijd - in welke omstandigheden dan ook!                                              

Het is goed om Hem te prijzen wanneer het je goed gaat, wanneer je een overwinning hebt behaald. Maar het is ook goed om Hem te prijzen wanneer het niet goed gaat! Vanwege Zijn beloften en  omdat Hij getrouw is als je Hem niet loslaat en dichtbij Hem blijft.

In maart 2016 werden we ingezegend als leiders van Gospel Power House. Dit gebeurde in de Victory church in Drachten door pastor Oebele en Hella Malawer. Dit was een belangrijk keerpunt in ons leven, we begonnen een bediening , uit God geboren. We zijn vanaf die tijd begonnen met genezingsonderwijs, onderwijs over herstel door het volbrachte werk van Jezus Christus.

                                                                         Victory Church Drachten, pastors Oebele en Hella Malawer.  

 

In januari 2017 kreeg Annet een heel duidelijk profetisch woord over Gospel Power House,  gesproken door Gloria Copeland.  God heeft ons voor geweldige dingen heeft geroepen. We gaan stap voor stap Zijn plan invullen,  en Hij bevestigt!


 

                                                                                     Kellie Copeland, Gloria Copeland, KCM 2017


 

Zoals al eerder aangegeven, wat een gouden voorbereidingstijd van  meer dan 20 jaar zijn we doorlopen, zodat we met teleurstellingen om konden gaan. Bemoedig jezelf indien nodig en hou je focus en vertrouwen op God! Zodat je die bovennatuurlijke vreugde elk moment kan gebruiken wanneer dat nodig is. Waardoor je ook altijd de vrede van God in je hart hebt.

We hebben geleerd om onze focus te houden op Zijn plannen, zodat je weet, dat je weet, dat je weet waarvoor God je geroepen heeft. 

                                               We leerden om in liefde te wandelen - altijd!    

Behalve de ondersteuning die we hebben van pastor Oebele en Hella, hebben we ook een speciale band met Kellie Copeland.    Het eerste wat ze met ons gedeeld heeft is dit: als je een gezonde bediening wilt hebben en houden, doe dan de basis wat God van ons verlangt.. dat is wandelen in liefde, altijd!  Het is ook geen vraag van God.. maar een gebod.

Dit was een van de GROOTSTE uitdaging ooit, waar we tot nu toe voor gestaan hadden, maar we hebben het wel gedaan! Met hulp (veel hulp) van de Heilige Geest! We stopten met het beredeneren van alles en besloten om het gewoon te doen! beseffend wat God ons vergaf en vergeeft, beseffend de prijs die voor onze zonden en ziekte betaald is door Jezus vanuit LIEFDE.....

We hebben zelfs niet het kleinste rechtmatige recht of excuus om niet in liefde te wandelen.. 

.... het gaat niet om ons... Het draait volledig alleen maar om Jezus! Hij is in staat om elke pijn hoe klein of hoe diep dan ook voor eens en altijd uit je leven te bannen. Dat kan je zelf gewoon niet omdat het soms teveel is om vanuit jezelf te verwerken. Jezus heeft ook  jouw emotionele diepe wonden op Zich genomen, op het kruis geslagen, omdat God ons zo liefheeft!  God is liefde!


Johannes 13: 34 Ik geef jullie een nieuw gebod, dat je elkander liefhebt. Zoals Ik jou heb liefgehad, zo hoor jij ook elkaar lief te hebben...

Lukas 10: 27 En Hij antwoordde: 'Je zal de Here jou God liefhebben met geheel je hart, met geheel je ziel, met al je kracht, met je gehele verstand, en je naaste als jezelf.' 

Dus we zijn begonnen met in liefde te wandelen, we gaven al onze pijn, verdriet, boosheid en teleurstellingen aan God.

1 Petrus 5: 6,7 Daarom zet jezelf nederig onder de machtige hand van God (leg af zelfrechtvaardigende hoogmoed) , zodat Hij je kan verhogen (naar een plaats van eer in Zijn dienst) als de tijd daar is. Werp al je bekommernissen (al je angsten, alle zorgen, en alle dingen waar jij je druk om maakt, voor eens en voor altijd) op Hem, want Hij geeft om jou. (met diepste liefde voor jou , en Hij waakt met grote zorg over jou) - amplified bijbel

Adrie, Annet en Kellie  Texas, juni 2018

Kan je je voorstellen wanneer we Kellie om advies vroegen we  keer, op keer, op keer het zelfde antwoord te horen kregen van haar, wat was liefhebben, vergeven, waardoor het uiteindelijk tot ons doordrong hoe enorm belangrijk het is om vanuit dit Goddelijke principe een bediening te bouwen. En het is meer dan een Goddelijk principe... Het is zoals eerder gezegd een GEBOD niet een vraag...

We zijn erg dankbaar dat ze nooit van dit principe is afgeweken en in dit ding extreem geduldig is geweest naar ons, want we hebben hier vaak genoeg mee geworsteld.. Totdat het in ons hart geopenbaard werd. Geweldig dat we een bediening gestart zijn waar het grootste fundament Liefde is want God is LIEFDE... En ja, deze vorm van liefde wordt op de proef gesteld, keer op keer, maar met God is het te realiseren :) :) :)

We zijn bevriend/partner met   Kenneth Copeland Ministries

                                                       Kellie Copeland

                                                       Victory Church Drachten