We prediken en geloven in het volbracht werk van Jezus Christus.

Lukas 19: 10 Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en te redden datgene wat verloren was

Handelingen 10: 38 Hoe God Jezus van Nazareth zalfde met de Heilige Geest en met grote kracht; en Hij ging rond goeddoende en genezende allen die verdrukt werden door de duivel, want God was met Hem

Mattheus 28: 19 Ga! Maak discipelen van alle natiën (help de mensen om over Mij te leren, in Mij te geloven, en Mijn woorden te gehoorzamen) doop ze in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Wij geloven dat God voor een ieder een geweldig plan heeft en een goede toekomst zoals Hij zegt in Jeremia 29: 11 Want Ik ken de plannen die Ik voor jou hebt , zegt de Here. Plannen voor vrede en dat het je goed zal gaan en niet voor rampspoed, maar om jou een toekomst en hoop te geven. 12 Dan zal jij Mij aanroepen en tot Mij komen en tot Mij bidden, en Ik zal jou stem horen en naar jou luisteren.

Wij geloven dat in het volbrachte werk van Jezus jou redding zit, jou genezing,  bevrijding van alles wat jou leven zwaar en vermoeid maakt, dat we geroepen zijn om discipelen van Jezus te maken. Door onderwijs uit de bijbel - het woord van God - maar ook om te leren hoe je in deze tijd praktisch als een discipel van Jezus kan leven. Zoals in Jeremia 29: 13 Dan zal jij Mij met een diep verlangen zoeken op een manier van vitaal belang, en je zal Me vinden wanneer je Me met geheel je hart zoekt.


We doen dit door prediking, onderwijs op de site,  en binnenkort in samenkomsten

Romeinen 10: .... en hoe zullen ze in Hem geloven van wie ze nog nooit gehoord hebben? En hoe kunnen ze van Hem horen zonder prediker ( boodschapper).....

Johannes 10: 10  De dief komt alleen om te stelen, te vermoorden en te vernietigen, maar Ik ben gekomen dat ze leven zullen hebben en van het leven genieten, en dat in overvloed